Pluta je naravni material, ki ga pridobivajo iz skorje hrasta plutovca. Pluta se zaradi svojih značilnih lastnosti (elastičnost, vodoodpornost, ognjeodpornost, velika plovnost ...) na veliko uporablja v različnih izdelkih.

Največ plute (okoli 50 % celotne svetovne proizvodnje) pridobijo na Portugalskem, največ plute pa se uporabi za izdelavo plutovinastih zamaškov za vino. Pluto najprej parijo ali prekuhajo in jo razrežejo na pasove iz katerih potem izrezujejo zamaške ali druge predmete. Zamaške nato še ostružijo, parafinirajo in sortirajo. Po obliki zamaške delijo na ravne in šilaste, kratke in dolge. Hramba zamaškov: Pomembno je, kako hranimo plutovinaste zamaške - idealno je, da so shranjeni v hladnem prostoru, stran od kemikalij in raznih tekočin, da jih nabavljamo originalno zaprte v plastični vrečki, saj so predhodno tretirani z ustreznimi sredstvi, ki preprečujejo rast plesni. Izpostavljene zraku v principu ne hranimo več kot tri mesece.Stiskanje: Ni prav, če jih stisnemo več kot 33% njihovega premera! V nasprotnem se lahko poškoduje notranja struktura, ki vpliva na tesnjenje.Pregled: Pred uporabo jih pregledamo in izločimo tiste, ki so poškodovani (zareze, madeži, zgrebeni...). Na ta način preprečujemo poškodbe pri stekleničenju (npr. zlom) in zagotavljamo tesnjenje.Višina vina v steklenici: Stekleničimo tako, da vzpostavimo zračni mehurček med tekočino in zamaškom, v višini najmanj 5 mm. Na ta način bo možno raztezanje in krčenje tekočine zaradi temperaturnih razlik, kar bo preprečilo puščanje. Tudi če imamo v kleti konstantno temperaturo vedimo, da na polici ali pri končnemu uporabniku verjetno ni tako.

Stekljeničenje: Pred stekleničenjem steriliziramo in ovinimo steklenico. Ko jo začepimo, jo pustimo v stoječem položaju 1 dan, da omogočimo izenačenje tlaka.

Tlak v steklenici:  Tlak nad 1 bar je lahko previsok in povzroča puščanje. Iz tega razloga je najbolje, če temperatura vina ne preseže 20 °C.  Tudi iz tega razloga steklenic ne izpostavljamo soncu.

Hramba:  Steklenice hranimo ležeče, v temnem prostoru, kjer temperatura ne preseže 20°C. Zagotavljati je potrebno ustrezno vlažnost prostora, ki preprečuje, da bi se pluta na zunanjem delu izsušila.
 

 
Vir: wikipedija in www.drustvo-vinogradnikov.si