Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Varstvo vinske trte - 5.8..2017

Večina sort vinske trte je trenutno v fenološki fazi BBCH 81 (začetek zorenja), nekatere zgodnejše sorte (npr. Chardonnay)pa so že dosegle BBCH 85 (začetek mehčanja jagod).

Nevarnost novih okužb s peronosporo vinske trte je v tem obdobju zaradi visokih temperatur zelo majhna. Zato lahko za zaključna škropljenja proti peronospori vinske trte uporabite bakrene pripravke kot so: Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Champion 50 WG samo s staro etiketo (0,2 do 0,25% konc.), Champ formula 2 Flo samo s staro etiketo (2,0 L/ha), Kocide 2000 (2,0 kg/ha), Nordox 75 WG (1,6 kg/ha), Cuproxat (5,3 L/ha) ali Biotip bakrov fungicid plus (0,75% konc.).
Pri uporabi bakrovih pripravkov lahko na 'aromatičnih' sortah (npr. Sauvignon) vinske trte po podatkih iz strokovne literature prihaja do vpliva na arome. Zato lahko namesto bakrovih pripravkov za zaključna škropljenja proti peronospori vinske trte uporabite pripravke, ki imajo kratko karenčno dobo: Mildicut (4 L/ha) ali Electis 75 WG (1,5-1,8 kg/ha) ali Dithane DG neotec ali Dithane M 45 (2,0 kg/ha) ali Mankoz 75 WG (2,0 kg/ha). Sredstvom za zatiranje peronospore vinske trte lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot
so: Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha (karenca 28 dni) ali Pol-Sulphur 80 WG, WP (4 kg/ha, karenca 5 dni) ali Pol-Sulphur 800 SC (4,0 L/ha, karenca 28 dni) ali Symbiotica fito – tekoče žveplo (4,0 L/ha, karenca 28 dni) ali Symbiotica fito – granulirano žveplo (4,0 L/ha, karenca 5 dni) ali Cosinus (karenca 28 dni) oziroma Cosavet DF (karenca 28 dni) ali Močljivo žveplo Karsia DF (8 kg/ha – v primeru pojava oidija, karenca 28 dni). Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.

V primeru napovedi pojava večdnevnih padavin se pred začetkom padavin priporoča uporaba »botriticidov« proti sivi grozdni plesni – botritisu ob upoštevanju karenčne dobe: Cantus (1,2 kg/ha), Mythos (2,5 L/ha), Prolectus (1,2 kg/ha), Pyrus 400 SC (2 L/ha), Rovral Aquaflo (1,5 L/ha), Switch 62,5 WG (1 kg/ha), Teldor SC 500, Teldor plus (1-1,5 L/ha) ali pripravek Botector (400 g/ha; ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic do razvojne faze, ko so jagode zrele). Pri uporabi botriticidov priporočamo škropljenje samo v coni grozdja (v tem primeru zadostuje polovični odmerek), pri čemer mora biti cona grozdja dobro omočena.
V primeru pojava neurij in toče v tem času priporočamo uporabo enega od zgoraj naštetih bakrovih pripravkov ter dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.  Opozarjamo na dosledno upoštevanje karenčne dobe za posamezne kemične pripravke.

Karenčne dobe za priporočene pripravke znašajo: Mildicut - 21 dni, Quadris - 21 dni, Electis – 28 dni, Dithane DG neotec - 28 dni, Dithane M 45 – 28 dni, Mankoz 75 WG – 28 dni, Cuprablau Z 50 WP – 21 dni, Cuprablau Z 35 WP– 21 dni, Cuprablau Z ultra – 21 dni, Champion 50 WG – 21 dni, Champ formula 2 Flo – 21 dni, Kocide 2000 - 35 dni, Nordox 75 WG – 35 dni, Cuproxat – 28 dni, Biotip bakrov fungicid plus – 28dni. Cantus WG – 28 dni, Switch 62,5 WG – 21 dni, Teldor SC 500, Teldor plus – 21 dni, Mythos – 21 dni, Prolectus – 14 dni, Pyrus 400 SC - 35 dni, Rovral aquaflo – 21 dni.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

Dodatne informacije