Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pokušina mladega vina 2017

dekanter kozacaVse vinogradnice in vinogradnike vabimo na POKUŠINO MLADIH VIN.


Oddaja vzorcev mladih vin: v sredo, 18. oktobra od 17.00 do 18.00 v Gasilskemu domu Dolenja Pirošica.
Pokušina in svetovanje o ukrepih in napakah mladih vin: v petek, 20. oktobra ob 19.00 uri v Gasilskemu domu Dolenja Pirošica.

Strokovno predavanje in napake bo pojasnil g. Zupančič Jože. 

Za člane je cena oddanega vzorca 1€. Nečlani in tisti, ki niso poravnali letne članarine plačajo vsak vzorec 2€.

 
Mlada portugalka

mladaportugalka2017NIHČE NI RAD SAM, TUDI VINO NE

Ljubitelji jeseni, trgatve, vinskih dogodkov in zabave se vsako leto vse raje vračajo v Belo krajino. Ko se napolnijo belokranjske kašče in vinski hrami, dežela zablesti v jesenskih barvah. V soboto, 21. oktobra 2017 bosta Društvo vinogradnikov Metlika in Turistično društvo Vigred Metlika na metliškem gradu že devetič zapored pripravila vinski festival Mlada portugalka, ki v popoldanskih in večernih urah na metliški grad pritegne številne Belokranjce, pa tudi obiskovalce iz vseh koncev Slovenije.

Posebnost portugalke je, da v zgolj nekaj tednih iz mošta dozori v mlado vino ter ponuja takojšnje užitke. Mlado vino je sveže, lahkotno pitno in sortno aromatično v vonju. Ko se prične družiti s pečenimi kostanji, se zgodi prava mala čarovnija.

Že ob 12. uri vas prisrčno vabimo na staro mestno jedro, kjer se boste lahko s kozarcem pristnega belokranjskega vina sprehodili ob stojnicah lokalnih pridelovalcev tradicionalnih in sodobnih izdelkov. Dobrodošle so tudi družine z otroci, saj bo v Belokranjskem muzeju ob 13. uri organizirana poučna otroška ustvarjalna delavnica, ob 14. uri pa bo Plesno društvo Krokar poskrbelo za jesensko plesno rajanje. Ob 15.00 bo po trgu dišalo po topli belokranjski pogači, saj bo Društvo kmečkih žena v Konzumu pripravilo delavnico peke belokranjske pogače. Uro pozneje se bo začel uradni program, ko bodo na prireditveni prostor pred metliški grad prispeli konji z vozom, s portugalko in predsednikom Društva vinogradnikov ter kraljico metliške črnine. V sod, v katerem bo mlado vino, bodo zabili pipo in točenje portugalke se bo pričelo. Prav tako bo na prireditvi potekala trgatev potomke najstarejše trte modre kavčine z mariborskega Lenta, ki raste pred metliškim gradom. Trgatev poteka po starih običajih, grozdne jagode vinske kraljice ročno stisnejo in jih ločijo od pecljev. Nato bo aktualna kraljica metliške črnine Katarina Plut po starem običaju grozdne jagode stlačila z nogami. Kulturni program bo popestrila Folklorna skupina Bled in Tamburaška skupina Carmen Cord.

Na festivalu mlada vina predstavijo številni priznani belokranjski vinarji, za kulinarične užitke pa poskrbijo gostinci, združeni v projektu Okusi Bele krajine. V večernih urah bo za dobro vzdušje in veselje vse tja do 2. ure zjutraj poskrbela glasbena skupina Dežur. Proglasili bodo najboljšo mlado portugalko po mnenju obiskovalcev, na prireditvi pa bo na ogled tudi fotografska razstava Turizem smo ljudje.
Prireditev Mlada portugalka v Beli krajini postaja iz leta v leto vse bolj prepoznavna, odmevna in prispeva pomemben delež k prepoznavnosti Metlike na turističnem zemljevidu Slovenije.

Dobrodošli v Belo krajino, veselimo se druženja z vami ob odlični vinski kapljici in kulinariki.

 
Nega mladega vina

prvi pretokV naših kleteh že negujemo mlada vina letnika 2017. Prve, optimistične napovedi o dobrem vinskem letniku, se za zdaj potrjujejo. Iz vinogradov, kjer ni bilo večje pozebe, toče ali oidija, v kleti namreč sprejemamo zdravo in zrelo grozdje - kot najpomembnejši pogoj za pridelavo dobrih vin. S sladkorji bogati vinski letniki pa kletarjem prinašajo tudi pasti, na katere moramo biti pozorni...

Še enkrat ponavljamo napotke iz KGZ Novo mesto, in sicer da je za dobro kakovost in neoporečna vina potrebno upoštevati dejstva, kot so visok nivo higiene, natančno odbiranje v primeru poškodovanega ali gnilega grozdja, hitra predelava, nižje temperature pri predelavi in vrenju, uporaba žvepla v začetku tehnološkega procesa (razsluzenje, drozganje), uporaba dobro pripravljenega kvasnega nastavka iz vitalnih kvasovk in uporaba hrane za kvasovke.

Med fermentacijo moštov s poskušanjem redno spremljamo potek alkoholnega vrenja, opazujemo mošt (izhajanje ogljikovega dioksida) in z refraktometrom preverjamo upadanje sladkorne stopnje. Morebitne težave s prekinitvijo fermentacije odpravljamo takoj, pojavljajo se predvsem takrat, ko temperatura mošta pade, kjer nismo dodali kvalitetnega nastavka selekcioniranih kvasovk ali je bila tekočina znatno žveplana. Včasih za ponovno vzpostavitev vrenja zadostuje že korekcija temperature in premešanje droži, bolj učinkovito pa prekinjeno vrenje vzpostavimo s ponovnim dodatkom selekcioniranih kvasovk, ki jih pravilno pripravimo po navodilu proizvajalca.

Preberi VEČ!

Vinska klet in nevarnost ogljikovega dioksida

vrenje vinska kletAlkoholna fermentacija – alkoholnovrenje je mikrobiološki proces pri katerem se mošt spremeni v vino. Sladkorji iz mošta se spremenijo v alkohol s pomočjo kvasovk Saccharomyces cerevisiae (mikroorganizmi). Ob tej biokemijski spremembi se sprošča toplota in vrelni plini, med katerimi je največ ogljikovega dioksida (CO2), ki je v višjih koncentracijah nevaren plin in zelo strupen. Bivanje v nezračeni vinski kleti je zaradi ogljikovega dioksida lahko smrtno nevarno.

Med alkoholnim vrenjem izhaja ogljikov dioksid, ki je plin, težji od zraka in se nabira v najnižjih delih kleti. Z enačbo zapišemo proces alkoholnega vrenja:

C6H12O6 = 2CO2 + 2C2H5OH + toplota

Iz ene molekule glukoze ali fruktoze (monosaharidi – sladkor) nastaneta dve mulekuli etanola in dve mulekuli ogljikovega dioksida. 180 gramov sladkorja se spremeni v 88 gramov ogljikovega dioksida in 92 gramov etanola. V praksi je izkoristek nižji. Celotna reakcija je bolj kompleksna in sestavljena iz številnih faz. Ogljikov dioksid tako izhaja pri vmesni reakciji ob nastanku acetaldehida. Sicer pa pri alkoholni fermentaciji nastajo poleg etanola in ogljikovega dioksida še drugi produkti kot so gliceril, ocetna kislina, višji alkoholi, estri itd.

Iz 1 grama glukoze nastane med alkoholnim vrenjem okrog 260 mililitrov ogljikovega dioksida (ali 50 kratni volumen mošta). Izhajanje ogljikovega dioksida iz vrelne posode spremlja tudi izguba drugih hlapnih snovi (etanola, višjih alkoholov, arome itd). Z ogljikovim dioksidom se odstrani tudi del nastale toplote. 

Preberi VEČ!

TRGATEV 2017

dosladkanjePodatki tretjega tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2017 ( vzorčenje 28.8.) kažejo trend pospešenega dozorevanja grozdja v primerjavi s prejšnjim tednom. Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca. 11°Oe glede na prejšnji teden, vsebnost skupnih kislin se je v povprečju znižala za 1 g/L, pH vrednost se je povišala v povprečju za 0,10.
Glede na podatke in v odvisnosti od lege, zdravstvenega stanja grozdja ter vremenske napovedi svetujemo, da se za vina normalnih trgatev lahko začne trgatev srednje poznih sort, kot so beli pinot, modri pinot, sivi pinot, sauvignon, kerner, zeleni silvanec, odvisno od lege in zdravstvenega stanja tudi sorto zweigelt. V vinogradih, ki so bili v tem tednu prizadeti od toče, svetujemo trgatev, saj je grozdje doseglo tehnološko zrelost.
V primeru pridelave vina cviček PTP svetujemo trgatev sort kraljevina, modra frankinja, laški rizling, pa tudi sorto žametovka. Žametovka, namenjena za predelavo v vino cviček PTP naj ima sladkorno stopnjo nad 68°Oe, kraljevina nad 70°Oe in modra frankinja ter laški rizling nad 80°Oe. Vino cviček PTP ima lahko največ 10,0 % vol. dejanskega alkohola (v povprečju največ 74,5 °Oe sladkorja) in minimalno 6 g/L skupnih kislin.
Ob tem naj opozorimo, da je potrebno spremljati dozorevanje grozdja v svojem vinogradu (sladkorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje), saj so rezultati opravljenih meritev merodajni le za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno. Le na ta način lahko določimo optimalni rok trgatve glede na želen karakter pridelanega vina. Podatki dozorevanja grozdja v tabeli lahko bistveno odstopajo od podatkov v vinogradih, ki so bili prizadeti od pozebe, kjer je pridelek po trsu nižji. Opozorilo velja predvsem za pridelovalce vin PTP.
trgatev3Naj omenimo, da s skupnim trganjem kakorkoli prizadetega in zdravega, kakovostnega grozdja se zniža kakovost celotnega pridelka. V ta namen se odstranjuje poškodovano, neobarvano grozdje, uvele, suhe dele grozdja in tudi grozde, ki so poškodovani od bolezni, insektov ali fizioloških motenj. Upoštevajte karenco uporabljenih botriticidov (čas od uporabe botriticida do trgatve) v izogib težavam s fermentacijo.
Na trgatev se je potrebno temeljito pripraviti in upoštevati dejstva, kot so visok nivo higiene, natančno odbiranje v primeru poškodovanega ali gnilega grozdja, hitra predelava, nižje temperature pri predelavi in vrenju, uporaba žvepla v začetku tehnološkega procesa (razsluzenje, drozganje), uporaba dobro pripravljenega kvasnega nastavka iz vitalnih kvasovk in uporaba hrane za kvasovke.
V primeru, ko želi pridelovalec pridelati vino z označbo vrhunsko vino ZGP, mora predhodno pridobiti mnenje pooblaščene organizacije o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina, zlasti glede stopnje naravnega alkohola in zdravstvenega stanja grozdja. V tem primeru mora pridelovalec grozdja, namenjenega za predelavo v vrhunsko vino ZGP najmanj 8 dni pred trgatvijo opraviti predprijavo trgatve, dva dni pred trgatvijo pa tudi prijavo roka trgatve pri pooblaščeni organizaciji. Le-ta nato v dveh dneh po prijavi termina trgatve opravi pregled dozorelosti grozdja v vinogradu, kjer mora biti prisoten tudi pridelovalec ali njegov zastopnik. Omenjeni pregled v vinogradu delno plača pridelovalec v višini 20% stroškov pregleda (na kraju samem), 80 % stroškov pa je sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Grozdje, namenjeno pridelavi v vrhunsko vino, mora ob trgatvi dosegati najmanj 84°Oe, ob pregledu v vinogradu najmanj 80°Oe. Če grozdje v vinogradu, ob pregledu ne dosega 80°Oe, pridelovalec ne more zaprositi za ponovni pregled.
Na grozdju, ki je namenjeno za pridelavo vrhunskega vina posebne kakovosti mora biti prisotna žlahtna gniloba. Sladkorne stopnje tega grozdja v vinogradu pa morajo biti najmanj: - pozna trgatev 91°Oe, - izbor 102°Oe, - jagodni izbor 127°Oe, - ledeno vino 127°Oe v moštu in - suhi jagodni izbor 154°Oe.

Več o TRGATVI. Klikni TUKAJ!

Napotki za kletarjenje. Klikni TUKAJ!

Podatki o dozorevanju grozdja. Klikni TUKAJ!

VTD Gadova peč praznuje 10 let
10 obletnica gadova pec banner
 
Spremljanje dozorevanja grozdja - vinorodna dežela Posavje

logo kgz nmTako kot pretekla leta so na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto pričeli s spremljanjem dozorevanja grozdja letnika 2017 v vinorodni deželi Posavje. Za nami je 1.teden spremljanja dozorevanja. Rezultate za vinorodno deželo Posavje, za vsak vinorodni okoliš posebej si lahko ogledate na spletni strani zavoda www.kmetijskizavod-nm.si .
V času spremljanja dozorevanja vas bomo tedensko obveščali o objavi rezultatov analiz na naši spletni strani.

Za rezultate 1. tedna klikni TUKAJ!

Za rezultate 2. teden klikni TUKAJ!

Za rezultate 3. teden klikni TUKAJ!

Za rezultate 4. teden klikni TUKAJ!

Za rezultate 5. teden klikni TUKAJ!

 

Predavanje PRIPRAVA NA TRGATEV 2017

mini presaV tem času, ko grozdje še dozoreva, je ravno dovolj časa, da pripravimo vse potrebno za nemoteno izvedbo kakovostne trgatve. Pripraviti je potrebno vse, kar pride v poštev od trgatve do predelave grozdja, nege mošta in vina. Manj dela in težav bomo imeli pri pripravi na trgatev, če smo prostore, posodo in naprave redno
vzdrževali in negovali.
V celotnem procesu predelave grozdja, nege mošta in vina moramo zagotavljati brezpogojno higieno, saj je temeljni pogoj za zdravo vino čistoča, vse od trgatve do kozarca. Tako poskrbimo za čiščenje prešnice (tla, stene, pecljalnik, drozgalnik, vinifikator, stiskalnica, posoda, posoda za grozdje, …). V kleti redno skrbimo za čiščenje tal, sten, vinske posode in opreme.V polnilnici čistimo tla, stene in polnilne naprave. V kolikor redno ne skrbimo za čistočo, omogoča nehigiena razvoj plesni in škodljivih drobnoživk, kot so razne bakterije (ocetno kislinske, masleno kislinske, mlečno kislinske, sluzave) in divje kvasovke (Candida, Hansenula, Pichia, Brettanomyces intermedius, Brettanomyces anomalus, Hanseniospora uvarum, …) Vse te drobnoživke lahko povzročajo pojav bolezni vina, kot je kan, etilacetatni ton, konjski znoj, miševina, žaltavost, repnica, vlečljivost in ocetni cik.

Če želite vedeti več se lahko udeležite predavanja Priprava na trgatev 2017 in sicer:

  • 30.8.2017 ob 16.00 uri v Sejni sobi A , Občina Krško
  • 4.9.2017 ob 16.00 uri v Domu krajanov Sromlje

Trenutne parametre dozorevanja grozdja in strokovne napotke, nam bo predstavila Ivanka Badovinac, univ. dipl. inž. agr., svetovalka za vinarstvo iz KGZ Novo mesto.

VINIS praznuje 20 let!

vinis 20 let

Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije praznuje! Organizacija VINIS je bila na radgonskem kmetijskem sejmu ustanovljena pred dvajsetimi leti, že vrsto let pa je aktiven član zveze tudi naša Zveza društev vinogradnikov Dolenjske.

Slavnostna seja, s katero bo obeležen pomemben jubilej, bo potekala na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, v torek 23. 8. 2016 ob 11. uri v dvorani 4. Svojo udeležbo so med drugim napovedali minister mag. Dejan Židan s sodelavci iz Ministrstva za kmetijstvo Republike Slovenije, slovenski vinski dvor z aktualno vinsko kraljico Slovenije Saro Stadler, predstavniki včlanjenih zvez (tudi predstavniki naših društev in vodstva ZDVD), vinogradniških in vinarskih društev ter drugi. Ob svečani priložnosti, na kateri bodo v kulturnem programu sodelovali izvajalci iz vseh treh vinorodnih dežel Slovenije, bo izdan bilten, ki zajema prehojeno pot zveze Vinis in smernice nadaljnega razvoja.

Prireditev bo povezovala 16. cvičkova princesa Maja Žibert, sodelovala bo tudi 12. cvičkova princesa in 16. Vinska kraljica Slovenije, Martina Baškovič. Še več, logotip - Zveze VINIS je izdelala 18. cvičkova princesa, Anja Mrhar. V okviru 20 letnice, ima VINIS na sejmu AGRA prvič tudi svoj razstavni prostor, pri vinarjih v hali C3. Dolenjski vinarji bomo prisotni v torek, 23.8., in sicer Vinarstvo Colnar - Trška gora in Vinarstvo Komatar - Gadova peč ter v sredo, 24.8., Vinarstvo - Štemberger Šentjernej in Vinarstvo Martinčič - Šentjernej.

Oddaja vzorcev za meddruštveno ocenjevanje VINIS bo potekal v nedeljo, 20. 8.2017 ob 9.45 uri v Restavraciji Štefanič v Brežicah. Za vsak posamezni vzorec je potrebno plačati 15€ in oddati 2steklenici.

Za rezultate klikni TUKAJ!

Salon Traminec 2017
 
salon traminec 2017 vabilo
 

Dodatne informacije