Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vabljeni na otvoritev razstave Doga tempore ex - Cvičkorel 8
vabilo doga tempore ex cvickorel 8 leto 2017
 
Voščilo 2018
voscilo VTKD Cerrlje 2018 net
Pretvorba starih dovoljenj za obnovo vinogradov

V skladu z zakonodajo, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2016, so morali vinogradniki, ki so imeli izdana dovoljenja za obnovo vinogradov pred tem datumom, le-ta pretvoriti v nova dovoljenja za zasaditev vinske trte, če so želeli zasaditi vinograd po 1. januarju 2016.

Večina vinogradnikov je vloge za pretvorbo dovoljenj že podala v letu 2016 in 2017, na podlagi katerih jim je MKGP že izdalo nova veljavna dovoljenja za zasaditev vinske trte. Vse tiste vinogradnike, ki vlog za pretvorbo dovoljenj za obnovo vinogradov še niso podali, pa obveščamo, da se rok za oddajo vlog izteče 31. decembra 2017.

VLOGO ZA PRETVORBO MORAJO POSLATI vinogradniki, ki:

  • so/bodo sadili vinograd v letu 2016, 2017 ali 2018 in
  • so/bodo ta vinograd zasadili na podlagi dovoljenja upravne enote, izdanega pred 1.1.2016, za katerega še niso podali vloge za pretvorbo na MKGP.

ROK ZA POŠILJANJE VLOGE JE NAJPOZNEJE DO 31.12. 2017 !Obrazec z vlogo za pretvorbo je tukaj.Vinogradnikom, ki niso sadili vinograda v letu 2016 ali 2017, niti ga ne nameravajo v 2018, ni potrebno podati vloge za pretvorbo.

Vabilo na Festival penin
festival penine istenic1 2017
 
Predavanje na temo "Bolezni in napake vin"

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je pripravil predavanje na temo " Bolezni in napake vin"Predavanje bo vodila Ivanka Badovinac, univ. dipl. inž. agr. svetovalka za vinarstvo.

Predavanje bo v torek 5.12.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi A občine Krško.


Vsebina predavanja: Napake vina so nezaželene spremembe vina v barvi, vonju in okusu. Povzročajo jih neustrezni postopki v kletarjenju, nezaželeni fizikalno-kemijski procesi ter prisotnost tujih, nezaželenih spojin v moštu ali vinu. Bolezni vina pa imenujemo vsako negativno organoleptično spremembo vina zaradi delovanja mikroorganizmov. Zato moramo izvajati ustrezne postopke kletarjenja, skrbeti za vzdrževanje primerne higiene v kleti ter opravljati redno senzorično kontrola vina po posameznih posodah.  Ker pa sami nismo dovolj izostreni pri prepoznavanju bolezni in napak, je nujno potrebno poiskati strokovno pomoč. Zato je potrebno organizirati strokovno predavanje in senzorično prepoznavanje bolezni in napak v mladem vinu pod strokovnim vodstvom. Skupaj bomo okušali vzorce vin in jih pokomentirali. Namen je prepoznati morebitne bolezni in napake v vinu ter svetovati za odpravo le teh.

Strokovna ekskurzija 2017

Društvo organizira strokovno ekskurzijo na Plešivičko vinogorje in sicer v soboto 25.11.2017.

Ogledali si bomo:

• Vinarstvo Sirovica: malica z degustacijo,
• Jaska – Jastrebarsko: ogled mestnega muzeja in čas za kavo (lastna režija),
• Verbanek Mirko: degustacija,
• Gostilan Ferlan: kosilo z degustacijo,
• ne pozabite veljavni dokumen za prehod na meji.

plesivicko vinogorje net


VOZNI RED AVTOBUSA: Odhod izpred Blagovnice v Brežicah bo ob 7.00; 7.03 Čatež ob Savi; 7.04 Dvorce; 7.06 Cerina, avtobusna postaja; 7.08 Žejno avtobusna postaja; 7.10 Sobenja vas avtobusna postaja; 7.12 Globočice, križišče pri Martinovih; 7.15 Mrzlava vas avtobusna postaja; 7.17 Velike Malence, avtobusna; 7.19 Krška vas, avtobusna postaja; 7.22 Dolenje Skopice, križišče za Boršt; 7.25 Boršt, avtobusna postaja; 7.30 Cerklje ob Krki, avtobusna postaja, 7.33 Črešnjice avtobusna postaja in 7.35 Hrastje in nato proti mejnemu prehodu.

PRIJAVA IN PLAČILO: Marjanka Lopatič, tel. 051 391 952. Ob prijavi je obvezno plačilo. Rok prijave je do 17.11.2017, oziroma do zapolnitev mest na avtobusu. 

Vabilo na Veselo Martinovanje 2017
martinovanje stefanic 2017

MARTINOVANJE - 11.11.2017 ob 20h
~ martinov meni ~
~ krst mošta ~
~ živa glasba ~

Informacije in rezervacije na tel. št. 041 734 394 ali 07/ 49 63 139.

Vabljeni! :)

 
Začetek programa usposabljanja pokuševalcev vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina

degustacija vinaZačetek programa bo v petek 01.12.2017 s pričetkom ob 16.00 uri v predavalnici Ž1 (pritličje).

Program v skupnem številu 45 ur bo trajal tri zaporedne tedne in bo potekal dvakrat tedensko. Predavanja bodo potekala ob petkih (16.00 -20.00 h) in sobotah (9.00-17.30 h) v predavalnici Ž1.

Udeležba na prvem predavanju (01.12.) iz osnov senzorične analize je za vse slušatelje obvezna, prav tako tudi na testiranju iz prvega dela, ki bo v soboto (02.12.) dopoldan.

Izvajalci programa:

  • Katedra za tehnologijo mesa in vrednotenje živil
  • Katedra za tehnologije, prehrano in vino
  • Sodelujoči strokovnjaki: Kmetijski inštitut Slovenije

Program bo potekal v prostorih Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana. Teoretični del predavanj za največ 30 udeležencev bo potekal v predavalnici Ž1, praktični del (po skupinah 10 udeležencev) pa v senzoričnih laboratorijih.

Vljudno vas prosimo, da kljub predhodni prijavi svojo udeležbo potrdite čim prej oziroma najkasneje do 15.11.2017 s poslano prijavnico ali po telefonu na štev.: (01) 320-37-20 (ga. Zdenka Zupančič) oziroma na elektronski naslov zdenka.zupancic@bf.uni-lj.si. Če do tega datuma ne prejmemo vaše potrditve, predvidevamo, da za tečaj niste več zainteresirani.

Program celotnega izobraževanja. Klikni TUKAJ!

Urnik programa. Klikni TUKAJ!

Prijava pridelka grozdja in vina – do 20. novembra 2017

zametna crnina gozdPridelovalci, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, morajo vsako leto najpozneje do 20. novembra prijaviti celoten pridelek, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo.

V Register pridelovalcev grozdja in vina se vpišejo podatki o količini pridelanega grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov po sortah vinske trte, geografskem poreklu ter podatki o odkupljenih in prodanih količinah. Ta obveznost velja tudi za tiste pridelovalce z manj kot 10 arov vinograda, če pridelek prodajo, kot tudi za pridelovalce, ki pridelujejo samo grozdje in ga prodajo. V primeru, da je grozdje kupil kupec iz RS za nadaljnjo predelavo v vino in za trženje, je nakup pridelka dolžan prijaviti kupec.

Spremni dokumenti za prevoz grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov

Zakon o vinu v 2. odstavku 45. člena določa, da morajo grozdje, mošt, vino in druge proizvode iz grozdja in vina v prometu spremljati predpisane listine, razen v primerih iz 25. člena Uredbe Evropske komisije 436/2009/ES - to je, če grozdje vozi v predelovalni obrat pridelovalec oz. zanj nekdo drug in je razdalja prevoza manj kot 40 km. Pri razdalji nad 40 km ali če grozdje vozi kupec oz. nekdo v njegovem imenu, pa mora prevoz grozdja obvezno spremljati spremni dokument. Kot ustrezen dokument se šteje kakršenkoli dokument (npr. dobavnica, prevoznica,…), ki vsebuje predpisane podatke, sicer pa ustrezne listine določata Uredba Evropske komisije 436/2009 in Pravilnik o kletarski evidenci in spremnih dokumentih za promet z vinom.

Spremni dokument za prevoz grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov s poreklom v Republiki Sloveniji, ki se začne in konča na ozemlju Republike Slovenije, mora vsebovati podatke iz priloge VI navedene uredbe in je lahko:

  • na obrazcu, ki je priloga 1 k Pravilniku o kletarski evidenci in spremnih dokumentih za promet z vinom (Uradni list RS, št. 96/2009),
  • na obrazcu, dostopnem na spletni strani Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/ sites/agriculture/files/wine/notices/forms/acc_art_24_sl.pdf (priloga 2) ali
  • katerikoli drug dokument z zahtevanimi podatki (kdo, kdaj, kam, komu in koliko grozdja prevaža, katero grozdje in kdo ga je pridelal).

Spremni dokument izpolni pridelovalec sam ter je sestavljen iz izvirnika in dveh kopij. Če je dokument potrjen s strani uradnega organa, služi tudi kot dokazilo o poreklu pridelka. Za namen prevoza pa imata uradno izdani izpolnjeni spremni dokument in dokument, z vsemi zahtevanimi podatki, ki ga izpolni pridelovalec sam, enako vrednost.

Vabljeni na Dolenjsko Martinovanje
dolenjsko martinovanje 2017
 

Dodatne informacije